εγχειρίδιο

Το ψηφιακό εγχειρίδιο CarboNostrum συγκεντρώνει μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την Climate-Smart γεωργία που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε εξερευνήσεις στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα.

Το Εγχειρίδιο εξετάζει την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της γεωργίας, της κλιματικής αλλαγής και της ερημοποίησης στη Μεσόγειο, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για μετασχηματιστικές γεωργικές πρακτικές.

Ο οδηγός παρέχει μια εις βάθος εξερεύνηση του Climate-Smart Agriculture (CSA), μιας μεθοδολογίας που επικεντρώνεται στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΑΣ