Kurs

CarboNostrum Kursuna Hoş Geldiniz!

CarboNostrum Kursu, kursiyerlerini toprakları ve ekosistemleri koruyan bireyler olmalrını sağlayarak ve koruyucu sürdürülebilir tarım uygulamalarını aktif olarak teşvik etmek üzere gerekli bilgi, beceri, sorumluluk ve özeliklerle donatmak üzere tasarlanmış yenilikçi, karma bir kurstur.

CarboNostrum e-Öğrenim platformu, çiftçiler ve uzmanlar tarafından değerlendirilen, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici, yüksek kaliteli bir öğrenme aracı oluşturur. Kurs İngilizce, Portekizce, İtalyanca, Yunanca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

Platformu keşfedin ve iklim dostu tarım becerilerinizi geliştirin!

Eğitim yolculuğunuza bugün başlayalım, platforma giriş:

İklim Değişikliği küresel ölçekte insanlığı etkilemeye devam eden önemli ve çok yönlü bir sorundur. Kökeni, insanın doğal çevre üzerindeki etkisinin ilk aşamalarıyla ve bunun son birkaç yüzyılda ortaya çıkardığı sosyal, kültürel ve ekonomik eşitsizliklerle bağlantılıdır.

Küresel bir sorun olmasına rağmen sorumluluk ve olumsuz etkilerin sorumluları küresel düzeyde dağılmamaktadır. Belirli peyzajların ekolojik kırılganlığı, etkilerin daha da büyümesine ve hızlanmasına neden olacak, bu da önceden var olan kırılganlıklarını daha da artıracak ve bu durum, geçtiğimiz birkaç yüzyıldaki tarihi olaylarla daha da şiddetlenecektir. Tarım sektörü iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça hassastır ve sürdürülemez gıda üretiminin çevresel sonuçları göz ardı edilemez.

Akdeniz tipi ekosistemler, uzun ve kurak yaz ayları ve ardından gelen yoğun yağışlar nedeniyle tarımsal faaliyet ve gıda üretimi açısından özellikle hassastır; bu durum, zaten organik madde bakımından fakir olan topraklarda maksimum erozyon oranlarına neden olur. Güney Avrupa, özellikle Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, kuzeydeki emsalleriyle karşılaştırıldığında belirgin çevresel eşitsizlikler ile karşı karşıyadır.

Ancak umut var. Küçük çiftçiler ile genç ve yeni tarım üreticileri iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir role sahip olabilir. CarboNostrum kursu, tarım sektörü için iklim değişikliği azaltımı ve uyum bilgisi sağlamanın ilk adımı olmayı amaçlamaktadır. İklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve potansiyel çözümlerinin ardındaki mevcut bilim geniş çapta kabul görüyor; bu da bir sonraki adımın, çağdaş araştırma ve teknolojiyi geleneksel tarım uygulamalarıyla birleştirerek bunu uygulamaya koymak olduğunu gösteriyor.

İklim değişikliği ve artan çölleşme karşısında CarboNostrum Karma Kurs şunları sağlayacaktır:

1) iklim direncini artıracak ve organik madde ve su tutma kapasitesi gibi toprak parametrelerini geliştirecek teknik ve maddi koşullar;

2) Tanımı gereği kırılgan olan ve ürün veriminin azalması ve gelir kaybı riski bulunduğundan daha sıcak ve kuru bir ortamda daha da kırılgan olan bir işletmede ekonomik dayanıklılık sağlayacak metodolojik bir çerçeve;

3) Ekosistem hizmetleri ve faaliyetlerinin temellerinden nasıl pazar değeri yaratılacağı ve sağladıkları çevresel hizmetler (düzenleme, destek, tedarik ve kültürel) hakkında daha güncel bilgilere erişim sağlamak için tamamlayıcı eğitim ve öğretim.

CarboNostrum projesinin geçmişi ve Kurs Çerçevesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın!

Neyi başaracaksınız?

CarboNostrum Karma Kurs, Akdeniz Avrupa'sındaki küçük çiftçileri ve yeni çiftçileri, iklim değişikliği ve çölleşmeyle etkili bir şekilde mücadele etmek, ekonomik sürdürülebilirliklerini artırmak ve kimsenin olmadığı sürdürülebilir ve adil bir geleceğe doğru önemli bir adım olmak için arazi yönetimi uygulamalarını yeniden düşünmeleri veya değiştirmeleri konusunda teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların tamamının etkili bir şekilde uygulamalrı gerçekleştirmeleri ve başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Hangi konular ele alınacak?

Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği ve çölleşme (hassas bölgelerde ve hassas topluluklarda beklenen etkiler)

Arazi-iklim ve bitki-toprak geri bildirimlerinin karbon döngüsünü anlamak: küçük toprak sahibi bir ortamda topraktaki karbon tutulması

İklim değişikliği kapsamında yoksul ve bozulmuş arazilerde (arazi kullanımı/işgal, yönetim ve değerleme) azaltma ve uyum araçlarının uygulanması ve analizi

Temellere dönüş: değişen dünyada iklim dostu tarımda geleneksel bilginin rolü

Toprak parametrelerinin değerlendirilmesi ve hazır araçlarla bir temel senaryonun tasarlanması

Başarılı bir şekilde gezinmenize ve CarboNostrum Kursundan faydalanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri öğrenmek için tıklayın!

CarboNostrum karma Kurs, 2021-1-PT01-KA220-VET-000033188 Erasmus+ Programı projesi olarak geliştirilen, e-öğrenme, senkronize oturumlar ve yüz yüze toplantılar içeren yenilikçi, harmanlanmış bir kurstur. Kurs, öğrencileri eğitimdeki rollerini güçlendirecek bilgi ve yeterliliklerle donatarak bilgi ve yeterliliklerin (teorik çerçeve; örnekleme, akran öğrenimi, gerçek problemlere uygulama ve gerçek vakaların tartışılması) hızlı bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyan bir teori-pratik metodolojisini takip eder. Tarlaları aktif olarak koruyan daha sürdürülebilir tarım uygulamaları sağlamayı amaçlamaktadır. CarboNostrum Kursu, toplam 150 saatlik ortalama süreye sahip 6 modülden oluşur:
114 saat çevrimiçi eğitim
66 saatlik serbest zamanlı çevrimiçi oturumlar | özerk çalışma
48 saatlik senkronize çevrimiçi oturumlar
36 saat yüz yüze eğitim | Uygulamalı Laboratuar ve saha eğitimi
Kurs Modülleri
M1 - Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği ve çölleşme
M2 - Kara-iklim ve bitki-toprak geri bildirimlerinin karbon döngüsünü anlamak: küçük toprak sahibi bir ortamda topraktaki karbon tutumu
M3 - Yoksul ve bozulmuş arazilerde azaltım ve uyum araçlarının uygulanması ve analiz edilmesi
M4 - Temellere dönüş: değişen dünyada iklim dostu tarımda geleneksel bilginin rolü
M5 - Toprak parametrelerinin değerlendirilmesi ve hazır araçlarla bir temel senaryonun tasarlanması
M6 - Ekosistem hizmetlerinden, karbon döngüsünden ve arazi restorasyonundan değer yaratmak
Başarılı bir şekilde gezinmenize ve CarboNostrum Kursundan faydalanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri öğrenmek için tıklayın!

CarboNostrum karma Kurs

150 saat | 14 haftalar
12 saat /hafta
13 haftalar
1 hafta
.titlesticky{ position: sticky; position: -webkit-sticky; top: 3rem; }

BU PROJEYİ PAYLAŞIN.

PLATFORMUNUZU SEÇİN!